fbpx

תקנון

תקנון השתתפות

 לאון ליין וגם לאוף ליין

להלן מס' כללים שיעזרו לשמור על טוהר הטורניר והתנהלותו התקינה:

 • כל מפגש או טורניר מורכב משלב בתים, ולאחר מכן מקצי "נוק-אאוט".
 • שיבוץ השחקנים בשלבים השונים נעשה ע"י הגרלה, ואינו בר-שינוי.
 • מכל בית עולים 2 שחקנים לשלב ה"נוק-אאוט".
 • לאחר שלב הבתים תיערך הגרלה לשיבוץ סדר המשחקים בשלב ה"נוק-אאוט".
 • ככל שיידרש, לאור חוסר התאמה במס' המשתתפים, יעפילו שלב מס' שחקנים באופן אוטומטי, עפ"י הגרלה/ או ישונה מספר העולים לשלב הבא או מספר השחקנים בכל בית
 • סדר השחקנים בבית יקבע עפ"י המאפיינים הבאים, בסדר עולה:
 1. מס' נקודות.
 2. תוצאת המשחק בין השחקנים שלהם ניקוד שווה (במקרה של שוויון בין יותר מ-2 שחקנים – סע' זה בטל).
 3. הפרש השערים.
 4. מס' שערי הזכות.
 5. משחק קובע.
 • במקרה של שחקן שנוטש בשלב כל שהוא, הוא יושמט, ולא יוכל להירשם בעתיד.
 • במקרה של משחק שהופסק מתוך סיבה שאינה תלויה בשחקנים, הוא יימשך מהשלב ומהמצב בהם הופסק, 
 • לאחר סיום כל משחק יש ליידע את צוות הטורניר בדבר התוצאה.
 • כל משחק חשוב, בהיותכם מתחרים, המשיכו להתחרות!, גם אם אין סיכוי וגם אם עלייתכם לשלב הבא הובטחה, יש לנהוג בספורטיביות ורעות כלפי היריב.
 • רק אתם דואגים לעצמכם!  באחריות השחקן לבדוק את המקשים, ההרכב, ההגדרות, וכל דבר שבעינין חשוב לקיום המשחק. אין להטיל את האחריות על מישהו אחר בכל עניין שיעלה.
 • הנהלת הטורניר שומרת לעצמה האפשרות לפסול משתתף/ים אם לדעתה נפל בהתנהגותו/ם פגם, או כי הוא נהג בדרך לא ראויה ו/או לא ספורטיבית ו/או בניגוד לתקנון.
 • הנהלת הטורניר רשאית לשנות את סך / אופי הפרסים לפי מספר המשתתפים, סוג הטורניר ואופיו מעת לעת.
 • שחקן או קבוצה ( להלן זוג בטורניר זוגות) אשר יגיעו לגמר לא יורשו להשתתף בטורנירים הבאים למשך שבועיים , שחקן או קבוצה אשר יזכו במקום ה1 לא יורשו להשתתף בטורנירים הבאים למשך חודש
 • המשחקים ישוחקו תמיד עם הרכבים און ליין – יש לשים לך בהגדרה לפני שליחת המשחק
 • הפרס הראשון אינו ניתן להעברה – הכרטיסים יודפסו עם שמות השחקנים בלבד
 • רשימת פרסים בהתאם למס משתתפים מופיע בתחתית העמוד , שחקנים שמגיעים עם שובר כניסה חינם לא יספרו בטבלה זו

תנאי המשחק:

בתים נוקאאוט
אורך המשחק 5 דק' 6 דק'
מהירות Normal
הגנה Legacy אסור
מצלמה ברירת המחדל

*השתתפות מהווה אישור כל משתתף כי קרא וכי הוא מסכים לאמור בתקנון זה ולכללי ההנהלה ולפעול על פיהם.